Interpretacje Podatkowe

 

Attractive businesswoman working on laptop computer

Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.
W celu uniknięcia konsekwencji karno-skarbowych istnieje możliwość skorzystania z indywidualnej interpretacji podatkowej wydawanej przez Ministerstwo Finansów. Interpretacja podatkowa pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące sytuacji podatkowej każdego zdarzenia gospodarczego. Skorzystać z interpretacji podatkowej można zarówno dla zdarzenia, które miało już miejsce jak i dla zdarzenia przyszłego.
Interpretacja podatkowa wydana przez Ministerstwo Finansów  zabezpiecza podatnika przed możliwością swobodnego interpretowania prawa podatkowego. Wydana interpretacja jest wiążąca dla przedstawionego przez osobę zainteresowaną stanu faktycznego.

Posiadanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego polecane jest w szczególności dla:

 • Marynarzy

 • Stewardes

 • Pilotów

 • Osób pracujących za granicą

 • Osób otrzymujących emerytury i inne świadczenia spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Firm prowadzących transakcje zagraniczne

Co zapewniamy:

 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

 • Wyznaczenie przepisów prawa podatkowego odnoszących się do zaistniałego stanu faktycznego

 • Formułowanie pytań odnoszących się do zaistniałego stanu faktycznego

 • Ustalenie wstępnego stanowiska odnoszącego się do zaistniałego stanu faktycznego

 • Tłumaczenie przysięgłe niezbędnych dokumentów

 • Pomoc w zastosowaniu prawa podatkowego zgodnie  z decyzją otrzymaną z  Ministerstwa Finansów

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących usług z zakresu opracowywania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego zapraszamy do kontaktu z nami.

 

 

 

 

 

Tagi: Biuro rachunkowe warszawa, biuro rachunkowe warszawa praga południe, biuro rachunkowe praga południe, biura rachunkowe praga południe.