Biznesplan

Attractive businesswoman working on laptop computer

ISTOTA PLANOWANIA 

Planowanie w przedsiębiorstwie jest fundamentalnym i kluczowym elementem zarządzania zapewniającym przedsiębiorstwu przetrwania na rynku, na którym funkcjonuje. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez planowania było by bardzo trudne i mało efektywne a czasami wręcz niewykonalne. Każde przedsiębiorstwo musi planować swoje przyszłe działania w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania. Długofalowe funkcjonowania przedsiębiorstwa oparte na intuicji i improwizacji może doprowadzić do bankructwa danej firmy. Przedsiębiorstwo powinno być zarządzane w sposób racjonalny i przemyślany. Każda ważna decyzja z punktu widzenia przedsiębiorstwa powinna być szczegółowo zaplanowana i przeanalizowana, w celu oszacowania skutków jakie może ona wywołać.

CO TO JEST BIZNESPLAN ? 

Biznesplan to przyszły obraz firmy lub wybranego projektu pod postacią spisanego planu działania, zawierającego zbiór dokumentów pozwalających zamienić wizję w realną strukturę. Szereg czynności takich jak gromadzenie informacji, ich porządkowanie i analiza prowadzi do powstania planu działania ułatwiającego realizację podstawowego celu każdego przedsiębiorstwa czyli przetrwania na rynku oraz rozwoju. Biznesplan jest zestawem dokumentów: danych źródłowych, wyników obliczeń i dokonanych na tej podstawie analiz, zestawu przyjętych założeń, w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy jak i również danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposób ich osiągania. Biznesplan w swojej zawartości uwzględnia wszelkie uwarunkowania finansowe, rynkowe, organizacyjne, marketingowe, kulturowe i technologiczne. Biznesplan odwołuje się do danych historycznych danego przedsiębiorstwa, rynku lub sytuacji w danym regionie ale również w pewnych elementach prognozuje przyszłe zdarzenia, przyszłą sytuację firmy, rynku czy konkurencji.

DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY BIZNESPLAN ?

  • Ubieganie się o kredyt inwestycyjny dofinansowanie z UE i UP

BIZNESPLAN  Wniosek kredytowy – jego analiza Uzyskanie kredytu Kontrola wykorzystania i spłata kredytu

  •   Inicjowanie działalności gospodarczej

Idea działalności gospodarczej – Analiza i Opis – BIZNESPLANDecyzja

  • Przedsięwzięcie inwestycyjne (inwestycje rzeczowe)

Motywy (powody) inwestycji – Analiza techniczno – ekonomiczna badanie wykonalności projektu analiza finansowa – badanie opłacalności i ryzyka projektu Raport: finalna postać projektu czyli BIZNESPLAN = Decyzja

  • Restrukturyzacja naprawcza przedsiębiorstwa

Analiza i ocena kondycji przedsiębiorstwa. Diagnoza ekonomiczo – finansowa ze wskazaniem słabości. Plan naprawczy – BIZNESPLAN – Realizacja

  • Likwidacja przedsiębiorstwa

Przesłanki likwidacji Zainicjowanie procedury likwidacyjnej – Plan Likwidacji – BIZNESPLAN (najkorzystniej upłynnić majątek) Realizacja planu likwidacji

  • Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi

BIZNESPLAN (projekcja dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa) – Założenia metodologiczne wyceny( m. in. na podstawie Biznesplanu) – Proces wyceny metodą dochodową

  • Konkurs na kontrakt menadżerski

Przesłanki kontraktu menadżerskiego – Zgłoszenie do konkursu – Konkurs ofert  BIZNESPLANÓW – Negocjacje warunków i podpisanie kontraktu.

CO OFERUJEMY  ? 

Oferujemy Państwu kompleksowe sporządzenie BIZNESPLANU do celów pozyskania kredytu inwestycyjnego w banku lub otrzymania dofinansowania z UE.  Każdy z Naszych klientów może dopasować zakres Naszych usług do Swoich indywidualnych potrzeb oraz sytuacji w jakiej się obecnie znajduje.

Do wyboru mają Państwo cztery pakiety usług:


PAKIET STANDARD

Przygotowany jest  dla osób indywidualnych planujących rozpocząć działalność gospodarczą. PAKIET STANDARD pozwala Państwu na sprawdzenie w sposób obiektywny Państwa pomysłu na własną działalność gospodarczą. Pakiet ten przygotowany jest  dla początkujących i przyszłych przedsiębiorców. Pozwala on na zamianę wizji na realny dokument finansowy, który ma na celu sprawdzenie atrakcyjności przyszłej inwestycji. PAKIET STANDART w przypadku pozytywnej oceny atrakcyjności inwestycji może zostać przekształcony w PAKIET PREMIUM, który pozwala na uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej, Urzędu Pracy  lub kredytu inwestycyjnego w dowolnym banku.

 

 PAKIET PREMIUM

Jest to pakiet przygotowany specjalnie dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie z Unii Europejskiej , Urzędu Pracy lub o udzielenie kredytu inwestycyjnego w banku. W PAKIECIE PREMIUM sporządzimy dla Państwa BIZNESPLAN oraz niezbędne analizy na podstawie Państwa wizji dotyczącej specyfiki i wyglądu Państwa przyszłego przedsiębiorstwa. PAKIET PREMIUM zawiera szereg dokumentów finansowych oraz analiz ekonomicznych i marketingowych dostosowanych do standardów jakie musi spełnić BIZNESPLAN przy pozyskiwaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, Urzędu Pracy  oraz kredytu inwestycyjnego w dowolnym banku do wysokości 40 tyś. zł.

 

PAKIET PRESTIGE

Jest to pakiet przygotowany specjalnie dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie z UE lub o kredyt inwestycyjny w banku. W PAKIECIE PRESTIGE sporządzimy dla Państwa BIZNESPLAN oraz niezbędne analizy na podstawie Państwa wizji dotyczącej specyfiki i wyglądu Państwa przyszłego przedsiębiorstwa. PAKIET PRESTIGE zawiera szereg dokumentów finansowych oraz analiz ekonomicznych i marketingowych. Pakiet ten jest  dostosowanych do standardów jakie musi spełnić BIZNESPLAN przy pozyskiwaniu dofinansowania z Unii Europejskiej oraz kredytu inwestycyjnego wysokości do 100 tyś. zł.

 

PAKIET PRESTIGE PLUS

Jest to pakiet przygotowany specjalnie dla osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie z UE lub o kredyt inwestycyjny w banku. W PAKIECIE PRESTIGE PLUS sporządzimy dla Państwa BIZNESPLAN oraz niezbędne ROZBUDOWANE analizy na podstawie Państwa wizji dotyczącej specyfiki i wyglądu Państwa przyszłego przedsiębiorstwa czy projektu. PAKIET PRESTIGE PLUS zawiera szereg dokumentów finansowych oraz analiz ekonomicznych, marketingowych oraz strategicznych z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych i wskaźników opłacalności inwestycji. Pakiet ten jest  dostosowanych do standardów jakie musi spełnić BIZNESPLAN przy pozyskiwaniu dofinansowania z Unii Europejskiej oraz kredytu inwestycyjnego wysokości powyżej 100 tyś. zł.

 

 

biuro rachunkowe warszawa Praga południe biuro rachunkowe Białołęka biuro rachunkowe warszawa Białołęka Biuro rachunkowe warszawa Praga Południe Biuro Rachunkowe Warszawa BiałołękaBiuro Rachunkowe Praga Południe Polecam Księgowa Warszawa Praga PołudniePolecane Biuro Rachunkowe Warszawa

logoalior

 

 

 

Tagi: Biuro rachunkowe warszawa,  biuro rachunkowe warszawa  praga południe,  biuro rachunkowe praga południe,  biura rachunkowe praga południe, biura rachunkowe praga północ, biuro rachunkowe warszawa Gocław, biura rachunkowe w warszawie, biuro rachunkowe saska kępa.